Om oss

Formål

Kodeklubben Ringerike (KR) er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Vi ønsker også å bidra til at den digitale barrieren mellom foreldre og barn skal bli mindre samt sosial utjevning (bl.a ved at våre tilbud alltid skal være gratis og kreve lite eller ikke noe utstyr med hjemmefra). Kodeklubbens hovedmålgruppe er elever i grunnskole samt videregående skole i Ringeriksregionen.

Verdigrunnlag

Vi har en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører.

Vi legger vekt på å ha et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig argumentasjon.

Vi er nøytrale når det gjelder partipolitkk og valg av plattform og teknologi.

Vi er deltagere i det samme prosjektet, som privatpersoner og ikke som representanter for organisasjonen vi tilhører, men vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer.